Friday, 13 February 2009

PENYAMPAIAN SIJIL PENGHARGAAN KEPADA AHLI PENGAKAP YANG MENDUDUKI PEPERIKSAAN PSR,PMB & 'O' LEVEL

Bukan sahaja di dalam bidang ilmu berpengakap yang dipertekankan atau diajar kepada ahli ahli Pengakap yang masih sekolah namun dalam perkembangan dan kejayaan mereka dalam pembelajaran juga adalah menjadi tangungjawab bersama Persatuan Pengakap di Daerah Temburong.

Seramai 32 orang Ahli Persatuan Pengakap Daerah Temburong telah menerima sijil pada 13hb Feb 2009 lalu yang mana seramai 17 orang ahli pengakap lulus dalam peperiksaan PSR, PMB seramai 12 orang dan ‘O’Level seramai 3 orang dalam Majlis Penyampaian Sijil Penghargaan kepada Ahli Pengakap yang menduduki Peperiksaan PSR, PMB dan ‘O’ Level bagi tahun 2008 bertempat di Dewan Kemasyarakatan Pekan Bangar. Penyampaian sijil tersebut disampaikan oleh Tetamu Kehormat Majlis, Yang Dipertua Majlis Daerah Persatuan Pengakap Daerah Temburong, Skip Matusin bin Orang Kaya Sura Haji Tuba. Adapun majlis tersebut diadakan adalah salah satu rancangan tahunan bagi persatuan pengakap khususnya untuk memberikan galakkan kepada ahli ahli yang masih menuntut di sekolah, dengan adanya cara sebegini jelas bahawa Persatuan Pengakap Daerah Temburong sama sama memeduli kejayaan ahli ahli Pengakap terutama dalam bidang pelajaran mereka, ahli ahli yang bepelajaran merupakan warga negara yang berguna dimasa akan datang.

Di dalam berpengakap semua Pemimpin Pasukan Pengakap mengajarkan ilmu pengakap yang boleh membentuk rohani, fizikal dan mental mereka tetapi ilmu akademik pelajaran tidak sekali diabaikan oleh kerana perkembangan pembelajaran dan kejayaan mereka adalah satu kejayaan bagi Persatuan Pengakap Daerah Temburong.

*Yang Dipertua Majlis Daerah Persatuan Pengakap Daerah Temburong, Skip Matusin bin Orang Kaya Sura Haji Tuba*


*ibu bapa ahli Pengakap juga turut hadir*
Tuesday, 10 February 2009

AKTiViTi TAHUNAN PPDT : Menerokai & Mengembangkan Potensi Potensi Hobi


Seramai lebih kurang 30 ahli ahli Persatuan Pengakap Daerah Temburong hadir bagi mengikuti ceramah mengenai ‘Menerokai dan Mengembangkan Potensi Potensi Hobi’ yang disampaikan oleh Penceramah Undangan Trainer dari Exceltrac Training And Services, Awang Abd Rahman bin Haji Abd Rahim Adany yang bertempat di Dewan Bukit Retak, Pusat Belia dan Sukan Daerah Temburong pada 6hb Febuari 2009 yang lalu.


Aktiviti ceramah bagi pasukan pasukan berunifom seperti ini akan dapat membuka minda mereka mengenal hobi yang paling mereka minati dan dapat membantu mereka berusaha membuka peluang untuk bisnes melalui hobi pilihan mereka dan setentunya hobi tersebut tidak bertentangan dengan ugama dan hobi yang dilakukan tidak merugikan orang lain.
Melalui ceramah Motivasi dan Hobi Berekonomi bagi Ahli Ahli Pengakap dapat mencungkil hobi yang bersifat positif dalam diri mereka dan kefahaman untuk melaksanakan dan prolehi manfaat kepada mereka kerana hal berekonomi ini memang seharusnya dipertekankan seawal ini sebagai persediaan hidup mereka. Persediaan hidup mereka bukan saja dalam berpengakap malah dalam hal perekonomi untuk memberikan asas kepada mereka dan juga Ahli Ahli Pengakap dapat membuat atau melaksanakan mana mana jua yang terdapat di dalam skim skim berpengakap yang berhubung kait dengan Undang Undang Pengakap. Ini juga dapat memberi sedikit pengetauhan kepada anak anak supaya berjimat cermat dan juga kepada Pemimpin Pemimpin mahupun Penolong Penolong Persuruhjaya bagi persediaan mereka di masa akan datang sekiranya mereka sudah bersara dan juga tidak berkerja lagi.* Pesuruhjaya Pengakap Daerah Temburong di temubual oleh reporter bahagian Radio*

*temu bula bersama penyampai Rampai Pagi*

PPDT JOIN PBCTA'09


BEBERAPA ORANG AHLI PERSATUAN PENGAKAP DAERAH TEMBURONG MENGIKUTI PEMBARISAN LALU & PROGRAM BELIA CINTA TANAH BAGI AIR FASA 1Misi kami pada kali ini adalah menyumbang kepada pendidikan belia melalui system nilai berasaskan kepada Persetiaan dan Undang-undang Pengakap, untuk membantu, membentuk, menjadikan dan mewujudkan dunia yang lebih baik dimana setiap orang merasa puas dan mempunyai keupayaan sendiri untuk memainkan peranan yang konstruktif dalam masyarakat.


Tuesday, 3 February 2009

WALKATON & DERMA PALESTINE


Pergerakan Pengakap merupakan sebuah organisasi pergerakan sukarelawan, bebas daripada politik untuk melatih generasi muda secara fizikal, intelek, social dan rohani serta tanggungjawab bagi memupuk semangat dan mengasuh cara pemikiran melalui pendidikan tidak formal dan mengadakan aktiviti pratikal di luar rumah agar mereka dapat mengambil tempat yang berguna dalam masyarakat seperti aktiviti berjalan kaki dan kutipan derma rakyat Palestine yang diadakan pagi 25 Januari 2009 yang lalu.


Aktiviti berjalan kaki ini sempena sambutan majlis Maal Hijrah yang mana salah satu kerja tahunan Persatuan Pengakap daerah tersebut. Aktiviti berjalan kaki ini disertai oleh Penasihat Majlis Perundingan Kampung, Awg Haji Osman bin Haji Ahad, ; Pegawai Pengajian Islam, Awg Haji Meramit bin Haji Damit; Ketua Kampung Puni, Pengiran Alias bin Pengiran Perdana Cheteria Laila Diraja Sahibul Nabalah Pengiran Haji Damit, Persatuan Pengakap Daerah Temburong, ibu bapa ahli pengakap dan penduduk penduduk kampong Puni dan Hujung Jalan. Peserta peserta berlepas dari Kampung Hujung Jalan dan berakhir di Padang Sekolah Rendah Puni yang dilancarkan oleh Penasihat Majlis Perundingan Kampung, Awg Haji Osman bin Haji Ahad. Aktiviti berjalan kaki seperti ini memberi peluang kepada peserta peserta walkaton untuk meningkatkan tahap kesihatan dan kecergasan tubuh badan mereka walaupun hanya dengan berjalan kaki.
Pada masa yang sama juga ke atas rasa simpati dan kesedaran yang tinggi dalam memberi sokongan kepada rakyat Palestin dari segi kewangan di samping memupuk nilai nilai murni di kalangan ahli ahli pengakap supaya belajar sifat bermurah hati seperti visi yang diinginkan oleh Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam untuk menyumbang, membantu, membentuk, menjadikan dan mengwujudkan dunia yang lebih baik dalam membantu orang ramai bukan saja di dalam negara mahupun di luar negara dalam sama sama memberikan pertolongan murni ini bagi meringankan beban rakyat Palestin.
Acara diselajurkan dengan penyamapian sijil penghargaan kepada pemimpin, pengakap tunas dan ibu bapa ahli pengakap yang bergiat aktif mengikuti aktiviti berpengakap. Skipper Ronnie bin Siabu menerima sijil penghargaan sebagai pemimpin pengakap yang paling aktif dalam berpengakap. Manakala Awang Jamil bin Haji Yahya menerima sijil penghargaan sebagai ibubapa kepada ahli pengakap tunas yang paling aktif dalam memberikan sokongan dan galakkan kepada anak anak mereka dalam bidan berpengakap dan Awang Abdul Manan bin Haji Zakaria menerima sijil penghargaan sebagai pengakap tunas yang paling aktif dalam berpengakap di dalam Persatuan Pengakap Daerah Temburong.